ป้ายกำกับ ประกาศ...เรื่อง แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน รับใบประกาศนียบัตรฯ

ประกาศ...เรื่อง แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน รับใบประกาศนียบัตรฯ
ประกาศ...เรื่อง แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน รับใบประกาศนียบัตรฯ

17 มิ.ย. 2565 0 353

ติดต่อรับได้ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 2 หรือโทรสอบถาม 042-811591 ต่อ 116 ในวันเวลาราชการ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ - หากไม่สามารถมาเองได้ ให้ผู้ปกครองมารับแทน - กรุณาแต่งกาย ด้วยชุดสุภาพ

1
^