บุคลากรแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  ครูประจิตร์ เลขตะระโก

  ครู ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  ครูบังอร เลขตะระโก

  ครู ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูพิชญะ พรมลา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูกรรัก พร้อมจะบก

  ครูชำนาญการ

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสวรินทร์ จันทร์สว่าง

  ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุวนันท์ กอศรีรมย์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายเสกสรร จันทะนนตรี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพุทธคุณ อ่อนสะอาด

  ครูอัตราจ้าง

^