เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๋

 • thumbnail

  นางสาววิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์

  ครูชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นางจรัสศรี แก้วอาสา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกรกต ศรีสันต์

  ครูชำนาญการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวกัญญาวี เก่วใจ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายอาณัติ ศรีบุรินทร์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวเกศรา แสงจันทร์

  ครูอัตราจ้าง

^