เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กิจกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์

^