เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

 • thumbnail

  นางสาวกษิรา มหาศาลภิญโญ

  ครู (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายภกร ชัยพลเจริญกิจ

  ครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา อาจปาสา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนงค์นภา แตนหนองฮี

  ครูอัตราจ้าง

^