เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

 • thumbnail

  นางสาวกษิรา มหาศาลภิญโญ

  ครู (หัวหน้าแผนก)

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพงศกร พงค์คำ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา อาจปาสา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายตุลธร เลขตะระโก

  ครูอัตราจ้าง

^