เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

เทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

 • thumbnail

  ครูเกียรติศักดิ์ สุขทองสา

  ครู ชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  ครูสุพล บุตรปาน

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูวีรพันธ์ สอนเพ็ง

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางปรารถนา สุขทองสา

  ครู ชำนาญการ

ครูจ้างสอนเทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

 • thumbnail

  ครูวิชาญ จรัสศรี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  ครูกรรณิการ์ จันทะฟอง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  ครูเพชรรัตน์ วงษ์มีนา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางบุศรา โกมาสถิตย์

  ครูอัตราจ้าง

^