ข้อมูลสถานศึกษา (เดิม) ข้อมูลสถานศึกษา 2565 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2566 - ปีปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลสถานศึกษา 2561 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2562 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2563 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2564
ข้อมูลสถานศึกษา 2557 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2558 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2559 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2560 (ปก)


ข้อมูลสถานศึกษา 2555 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3,ชุด 3.1) :: ข้อมูลสถานศึกษา 2556 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3,ชุด 3.1)

ข้อมูลสถานศึกษา 2553 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3) :: ข้อมูลสถานศึกษา 2554 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3)
ข้อมูลสถานศึกษา 2551 (ชุด 1) (ชุด 2) :: ข้อมูลสถานศึกษา 2552 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด3)

 
^