เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้เดิม

ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้เดิม
ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้เดิม

25 มิ.ย. 2565 0 242

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถคลิกดูไฟล์รายชื่อได้ที่ > > > รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ

1
^