ป้ายกำกับ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด

ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดฯ
ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดฯ

25 มิ.ย. 2565 0 439

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถคลิกดูไฟล์รายชื่อได้ที่ >>> รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ

1
^