รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประพันธ์ ยะคำป้อ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์089-9418667

อีเมล์

^