ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดฯประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย
เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา
เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สามารถคลิกดูไฟล์รายชื่อได้ที่ >>>
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^