ประกาศ...เรื่อง แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน รับใบประกาศนียบัตรฯ

 

ติดต่อรับได้ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 2
หรือโทรสอบถาม 042-811591 ต่อ 116 

" ในวันเวลาราชการ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ " 
- หากไม่สามารถมาเองได้ ให้ผู้ปกครองมารับแทน
- กรุณาแต่งกาย ด้วยชุดสุภาพ 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^