เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายยุทธนา กิจใบ

กลุ่มบุคลากรช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่งครูชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์095-2938388

อีเมล์

^