เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์

กลุ่มบุคลากรช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์089-7132920

อีเมล์

^