รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางโชติกา มาศิริ

กลุ่มบุคลากรศูนย์ข้อมูล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดเจ้าหน้ามี่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคเลย

โทรศัพท์097-2879498

อีเมล์

^