เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ...เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

^