เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ...ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (พิ่มเติม)


ประกาศปิดสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2564
นักเรียน นักศึกษา เรียนรูปแบบออนไลน์ โดยติดต่อครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
ประกาศ...ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^