ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ...เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2565
ประกาศ...เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2565

20 ธ.ค. 2564 0 949

► รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระบบโควตาพิเศษ-ระดับปวช. ► รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระบบโควตาพิเศษ-ระดับปวส. (ผู้จบม.6หรือต่างสาขา) ► รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระบบโควตาพิเศษ-ระดับปวส. (สายตรง)

ประกาศ...เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (โควตาพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
ประกาศ...เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (โควตาพิเศษ) ปีการศึกษา 2565

09 พ.ย. 2564 0 2,360

→ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 → ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชชีพชั้นสูง (ปวส.) *รับผู้จบปวช. → ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชชีพชั้

^