ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ...เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศ...เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

24 พ.ย. 2563 0 1,556

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ( เพิ่มเติม ) คลิก “ PDF

^