เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ...เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (เพิ่มเติม)
ประกาศ...เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (เพิ่มเติม)

23 ธ.ค. 2565 0 204

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566 ► รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช. และ ปวส. ► รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกร

ประกาศ...เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพภาคเรียนที่ 2 ปี 2565
ประกาศ...เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

14 ธ.ค. 2565 0 63

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิก >> ไฟล์เอกสารรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดฯ
ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดฯ

25 มิ.ย. 2565 0 234

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถคลิกดูไฟล์รายชื่อได้ที่ >>> รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ

ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้เดิม
ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้เดิม

25 มิ.ย. 2565 0 243

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถคลิกดูไฟล์รายชื่อได้ที่ > > > รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ

^