ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ...เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (เพิ่มเติม)
ประกาศ...เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (เพิ่มเติม)

23 ธ.ค. 2565 0 548

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566 ► รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช. และ ปวส. ► รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกร

^