เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ...ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (พิ่มเติม)
ประกาศ...ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (พิ่มเติม)

10 ก.ค. 2564 0 199

ประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง 11 กรกฎาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา เรียนออนไลน์ โดยติดต่อครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

คลิปวิดีโอ: แนวทางการจัด รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2564
คลิปวิดีโอ: แนวทางการจัด รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2564

13 พ.ค. 2564 0 342

คลิปวิดีโอ: แนวทางการจัด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

^