ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ...เรื่องประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบจัดการบันทึก ฯ
ประกาศ...เรื่องประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบจัดการบันทึก ฯ

18 มี.ค. 2563 0 579

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบจัดการบันทึกและประมวลผลการวัดแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

^