เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้้อชุดฝึกระบบงานประสานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ประกวดราคาซื้้อชุดฝึกระบบงานประสานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

07 ม.ค. 2563 0 425

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลยย ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบงานประสานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สเปคครุภัณฑ์ชุดระบบงานประสานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ลิข

ประกาศ...เรื่องประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบจัดการบันทึก ฯ
ประกาศ...เรื่องประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบจัดการบันทึก ฯ

18 มี.ค. 2563 0 384

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบจัดการบันทึกและประมวลผลการวัดแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

^