ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน

16 ม.ค. 2561 0 651

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำ ปีการศึกษา 2560

ประกวดราคาซื้้อชุดฝึกระบบงานประสานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ประกวดราคาซื้้อชุดฝึกระบบงานประสานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

07 ม.ค. 2563 0 625

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลยย ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบงานประสานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สเปคครุภัณฑ์ชุดระบบงานประสานอัตโนมัติพร้อมซอฟต์แวร์ลิข

^