ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ...ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ฯ ปีการศึกษา 2566
ประกาศ...ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ฯ ปีการศึกษา 2566

25 พ.ค. 2566 0 240

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร...ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสาร...ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มิ.ย. 2565 0 360

เอกสาร...ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดการเขียนโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบ การเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูล ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด

^