เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาวิทยาลัย

^