รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวขนิษฐา วรินทรา

กลุ่มบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

ตำแหน่งคนงาน(แม่บ้าน)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-7399525

อีเมล์

^