รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจิรศักดิ์ บริสุทธิ์

กลุ่มบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

ตำแหน่งยามรักษาการณ์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์093-7273832

อีเมล์

^