เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลครูเกียรติศักดิ์ สุขทองสา

กลุ่มบุคลากรเทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

ตำแหน่งครู ชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

รายละเอียดหัวหน้าแผนก

ที่อยู่

โทรศัพท์081-0533140

อีเมล์

^