เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

^