เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ภาพบรรยกาศการสอบ วิชา โครงการ

^