เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ก่อสร้างวัดสัตยาวาส จ.เลย

^