เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

61-อบรมทำแผนยุทธศสตร์

^