เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

61-ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ

^