เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-ประเมินศูนย์บ่มเพาะ

^