เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พิธีมอบประกานียบัตร สอบพระปริติธรรม สนามหลวงชั้นนักธรรมตรี

^