เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-เดินสาย Fiber Optic อาคารวิทยบริการ

^