เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ุ60-ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายในหลวง

^