เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา 2560

^