เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ุ60-พิธีไหว้ครูช่าง (องค์พระวิษณุกรรม) และไหว้ครูประจำการ

^