เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายยุทธนา นารายนะคามิน

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวกน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายปิยะ บรรพลา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ปาภา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายแคล้ว ทองแย้ม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิโจรน์ พิมคีรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมหวัง มิควาฬ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายบุญฤทธิ์ ผงบุญตา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายขวัญชัย เนตรแสงศรี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุรชัย จันทนา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนพนันท์ พรมสวัสดิ์

  ครู

 • thumbnail

  นายพิชัย ศิริสุวรรณ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายรักชาติ เสาร์สูงเนิน

  ครู

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายพงษ์ธร สุวรรณโชติ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวพิพัฒชา ประภาเพชร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายคธายุทธ เหล่าสะพาน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายศานิตย์ หาแก้ว

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายณัฐพงศ์ มงคล

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายวุฒิพงษ์ สุจันศรี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายนราพงษ์ ไขว้พันธ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  ครูอรรถชัย เกิดกันชีพ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  ครูสุชาวดี จันสีหา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายศตวรรษ์ อ่อนจันทร์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายเริงชัย ทองเพ็ชร

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายวีระยุทธ บงแก้ว

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณรงค์ฤทธิ์ มาใจ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายอัครเดช สุริยะ

  ครูอัตราจ้าง

^