...

ทะเบียนพันธุ์ไม้

รหัสพรรณไม้
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ลักษณะวิสัย
ลักษณะเด่น
บริเวณที่พบ
พื้นที่ศึกษา
ชื่อพื้นเมือง
วิทยาลัยเทคนิคเลย 272 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 | สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา