เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลว่าที่ ร.ต.ปริญญา ปัญญาศรี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบัณฑิต

รายละเอียดหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบัณฑิต

ที่อยู่

โทรศัพท์080-1766747

อีเมล์

^