รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวคีตภัทร หามณี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งจนท.งานศูนย์เทคโนโลยีบัณฑิต

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์091-0607879

อีเมล์

^