เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวภิญญาพัชญ์ อ้วนศิริ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร ฯ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์094-9163444

อีเมล์

^