เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประจิตร์ เลขตะระโก

กลุ่มบุคลากรศูนย์ข้อมูล

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน (ดูแลระบบ)

รายละเอียดผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^