เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ...เรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากขาดพื้นฐานความรู้เดิม


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย
เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา
เนื่องจากขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สามารถคลิกดูไฟล์รายชื่อได้ที่ > > >  
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^