เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ก่อสร้างโรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว

^