เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สร้างโรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเป้า (1)

^