เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรุงเทพ ฯ

^