ชนิดของการส่งกำลังที่มีใช้อยู่ในรถยนต์แบ่งออกเป็น 5 แบบ

t

ส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์

com